Selecteer een pagina

Libra

Revalidatie & Audiologie

‘Samen maken we een verschil’

Met Expeditie Boemerang zet ik Libra Revalidatie & Audiologie in het zonnetje. Dit unieke centrum in Nederland biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding. Aan mensen met een lichamelijke, cognitieve en/ of auditieve beperking. Samen met jou haal ik graag een geldbedrag op. Een donatie die een wezenlijke bijdrage levert aan het leven van anderen.

Wie goed doet, goed ontmoet.

Dit is voor ‘Leandros Salamandros’

Enkele weken geleden vertelde ik mijn collega Joo Hee over de situatie van mijn stiefbroertje Leandro. Hierop vroeg ze wat ik van karma vond. Ik vertelde haar over mijn houten boemerang. Deze kocht ik enkele jaren geleden in een kringloopwinkel. Toen ik bij Delight kwam werken heb ik ‘m bij onze Ganesha gelegd. Dit om iedere keer herinnerd te worden aan mijn intentie: ‘What goes around comes back around’. Twee dagen na het ongeluk belde mijn moeder tijdens het werk. Ik had de yogastudio echt net geopend. Ze verzocht me om dringend die kant op te komen.

Het ging erg slecht met Leandro. Die dag heb ik de boemerang meegenomen en aan hem gegeven. Op de boemerang staat namelijk een salamander. Vroeger noemde ik hem altijd plagerig ‘Leandros Salamandros’. Hij is dus nu van hem en hij mag ‘m meenemen, waar hij ook gaat of staat. Toen ik dit vertelde zaten Joo Hee en ik met tranen in onze ogen. Later die dag vielen alle puzzelstukjes samen. Ik moest en zou iets met karma en een boemerang doen. Ik voelde een ontzettende drang om deze gebeurtenis te delen. Om mijn dankbaarheid te tonen voor de goede zorg die Leandro vanaf dag één ontvangen heeft.

Waarom steun ik Libra Revalidatie & Audiologie?

Libra is een verbindende factor tussen organisaties die zich richten op mensen die leven met een cognitieve of auditieve beperking. Hierbij bundelt men de krachten met onder andere met diverse specialisten, organisaties en ziekenhuizen. Zo werkt de locatie in Tilburg bijvoorbeeld nauw samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. In dit traumacentrum werd Leandro opgenomen na zijn auto-ongeluk.

Eind februari is hij verplaatst naar de locatie Leijpark van Libra. Omdat hij zich in een vegetatieve toestand bevindt neemt hij nu deel aan een behandelprogramma: Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN). Libra is de enige organisatie in Nederland die dit aanbiedt. Ik heb altijd al ontzettend veel bewondering gehad voor mensen die zich inzetten voor anderen. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan levens echt op zijn kop zetten. Het is prachtig dat Libra ons helpt om Leandro een zo optimaal mogelijk kwaliteit van leven te geven. Zodat hij uiteindelijk weer zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan onze samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven.

‘Als het leven om een nieuwe balans vraagt’

Soms loopt het leven anders dan verwacht. Dan zijn dingen die voor een ander de gewoonste zaak van de wereld zijn niet vanzelfsprekend. Door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, aangeboren aandoening kunnen mensen tijdelijk of permanent te maken krijgen met een beperking. Libra Revalidatie & Audiologie biedt en wil de expert zijn op het gebied van specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/ of auditieve beperking. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen hier terecht.

De vier pijlers van Libra Revalidatie & Audiologie:

1. Revalidatie: Libra streeft ernaar dat iedere klant een zo specifiek op zijn situatie afgestemde intensieve en soms langdurige behandeling krijgt.

2. Gehoor, spraak en taal: Libra’s audiologische centra zijn gespecialiseerd in onderzoek, deskundig advies en professionele begeleiding bij gehoor-, spraak-, en taalproblemen.

3. Werk en re-integratie: Werken met een een lichamelijke of cognitieve beperking is niet vanzelfsprekend. Passend werk vinden of behouden bij een neurologische aandoening is vaak moeilijk. De medewerkers van Libra testen wat de mogelijkheden zijn, brengen het maximaal haalbare binnen handbereik en maken de vertaalslag van arbeidsbeperkingen naar arbeidsmogelijkheden

4. Sporten en bewegen: Sporten en bewegen is leuk en gezond. Met een beperking kan het soms lastig zijn de juiste sport of de juiste faciliteiten te vinden. Libra heeft veel kennis op het gebied van sporten met een beperking en biedt een aantal faciliteiten.